Temel SHELL komutları (PUTTY için)

Klasörler arası gezinme

cd: Klasörü değiştirir. Bir klasörden başka bir klasöre geçmek için.

cd klasoradi: klasoradi klasörüne geçiş yapar.

cd..: Bir üst klasöre götürür.

cd/: Kök klasöre geçiş yapar.

pwd: Çalışmakta olduğunuz klasörü ekrana yazar.

İçerik listeleme

ls: Klasör içeriğini listeler.

ls -l: Uzun formatta klasör içeriğini listeler.

ls -a: Gizli dosyalar dahil tüm dosyaları görüntüler.

ls -R: Alt klasör içeriklerini gösterir.

ls -la: Üstteki seçenekler aynı anda tek komut ile çalıştırılabilir.

ls foldername/foldername: Klasöre geçiş yapmadan klasör içeriğini listeler.

Dosya/klasör oluşturma

touch file.html: file.html adında bir dosya oluşturur.

rm file.html: file.html dosyasını siler.

mkdir klasorum: klasorum adında bir klasör oluşturur.

rmdir klasorum: klasorum isimli klasörü siler. Bunun için klasör boş olmalıdır.

mv klasor1/file.html klasor2/file.html: file.html dosyasını klasor2 klasörüne taşır.

Dosyaları sıkıştırma

zip -r dosya.zip d dosya/: dosya isimli klasörü sıkıştırarak dosya.zip olarak kaydeder.

zip dosya1.zip dosya1.html: dosya1.html isimli dosyayı dosya1.zip olarak kaydeder.

Dosya / Klasör izinleri ve sahipliği

chmod 755 dosya.html: dosya.html isimli dosyanın izinlerini ayarlar. Klasörler için de aynı komut kullanılır.

chmod -r 755 klasoradi: klasoradi isimli klasörün ve içerisindeki alt klasörlerin ve dosyaların izinlerini ayarlar.

chmod değerleri

700: sadece dosya sahibi okuyabilir
755: herkes okuyabilir ancak yazamaz
775: sadece bir grup okuyabilir ve yazabilir
770: grup dışında kimse okuyamaz
666: herkes okuyabilir ve yazabilir
1777: herkes okuyabilir, yazabilir ve çalıştırabilir

chown user:myself file.html: dosya.html dosyasının sahibini myself olarak değiştirir.