Gönderimi başarısız olan email için hangi transport rule’un uygulandığını tespit etmek

Bazı çok sayıda transport rule bulunan durumlarda gönderilen email’in hangi kural nedeniyle gönderilmediğini tespit etmek zor olabilir. Bunun için Exchange Shell’de aşağıdaki komutlarla kural tespiti yapılabilir:

Öncelikle fail veren emailleri tespit ederiz:

Gönderimi başarısız olan email’e ait messageId tespit edilir ve aşağıdaki komut girilir:

EventData kısmında yazan Transport Rule ID (RuleId) emailin gönderilmesini engelleyen kuraldır. Bu kural ismini tespit etmek için aşağıdaki komut kullanılır: