McAfee VSE Notları

McAfee VSE’yi sistemden manuel olarak kaldırmak için şu komut kullanılabilir:

VirusScan Enterprise 8.8 için:
msiexec /x {CE15D1B6-19B6-4D4D-8F43-CF5D2C3356FF} REMOVE=ALL REBOOT=R /q

McAfee Agent’ı sistemden manuel olarak kaldırmak için şu komut kullanılabilir:

“c:\Program Files\Network Associates\Common Framework\frminst.exe” /forceuninstall
“c:\Program Files\McAfee\Common Framework\frminst.exe” /forceuninstall
McAfee Agent’ı sisteme manuel olarak kurmak için şu komut kullanılabilir:
“c:\Program Files\McAfee\Common Framework\frminst.exe” /install=agent /forceinstall


“Windows could not complete the installation. To install Windows on theis compuiter, restart the installation.” hatasının çözümü

Hatayı aldığınızda SHIFT + F10 tuşlarıyla komut satırına düştükten sonra aşağıdaki komutları yazın:

ENTER‘a basın.

Dil ayarlamalarını tamamladığınızda Windows’a giriş yapabileceksiniz.

Standart NTFS izin tipleri

Windows sistemlerde standart NTFS izin tipleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir:

Full Control

 • view file name and subfolders
 • navigate to subfolders
 • view data in the folder’s files
 • add files and subfolders to the folder
 • change the folder’s files
 • delete the folder and its files
 • change permissions
 • take ownership of the folder and its files

Modify

 • view the file names and subfolders
 • navigate to subfolders
 • view data in the folder’s files
 • add files and subfolders to the folder
 • change the folder’s files
 • delete the folder and its files
 • open and change files

Read & Execute

 • view file names and subfolder names
 • navigate to subfolders
 • view data in the folder’s files
 • run applications

List Folder Contents

 • view the file names and subfolder names
 • navigate to subfolders
 • view folders
 • does not permit access to the folder’s files

Read

 • view the file names and subfolder names
 • navigate to subfolders
 • open files
 • copy and view data in the folder’s files

Write

 • create folders
 • add new files
 • delete files

Write & Modify

If a user has a write permission with the directory of D:\Test, then:

 • He can create a Newfolder in Test, but he cannot rename it.
 • He can create a NewFile.txt in Test, but he cannot rename it too.
 • He can open NewFile.txt and write/append data to it
 • He cannot delete NewFolder and NewFile in Test

If a user has a modify permission with the directory of D:\Test, then:

 • He can create a Newfolder in Test, and rename it anytime.
 • He can create a NewFile.txt in Test, and rename it anytime.
 • He can open NewFile.txt and write/append data to it
 • He can delete NewFolder and NewFile in Test