Powershell veya komut satırı kullanarak büyük boyutlu dosyaları listeleme

1. YÖNTEM: 

Büyük boyutlu dosyaları listelemek için aşağıdaki Powershell komutu kullanılabilir:

  • Raporu “LargeFilesRport.xml” adıyla Temp klasörü altına kaydeder.
  • ErrorAction “SilentlyContinue” parametresi “Access Deny” hatalarının görüntülenmesini engeller.

(Access deny hatalarını engellemek için komut “Run as administrator” ile yönetici yetkileriyle çalıştırılmalıdır.)

2. YÖNTEM:

(Yukarıdaki komut boyutu 1 GB’tan büyük tüm dosyaları dosya yolu, dosya boyutu, tarih ve zaman bilgileriyle birlikte listeler. Parametre açıklamaları şöyledir:

  • /p : Arama yapılacak dosya yolunu belirtir.
  • /m : Arama maskesini gösterir. Varsayılan arama maskesi *.* olarak belirlenmiştir.
  • /s : forfiles komutunu alt klasörlerde de çalıştırır.
  • /c : Belirtilen komutu her dosya için çalıştırır. Komut dizisi çift tırnak işaretleri içerisine yazılmalıdır.Varsayılan komut şöyledir: “cmd /c echo @file”.)

Bir yorum yazın.

E-mail adresiniz 3. kişilerle paylaşılmaz!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.