Domain’deki bilgisayarlara dosya kopyalama

Komut satırında XCOPY komutu kullanarak istenilen dosya ağdaki bilgisayarlara rahatlıkla kopyalanabilir. Aşağıdaki kod kopya.bat isminde bir dosya oluşturularak kaydedilir: xcopy /y “\\PAYLASILAN_KLASOR\KOPYALANACAK_DOSYA” “C:\HEDEF_KLASOR\” Daha sonra kopya.bat dosyası PsExec yardımıyla uzak bilgisayarlarda çalıştırılır. Bunun için aşağıdaki kod kullanılır: psexec @c:\computers.txt -u DOMAIN\KULLANICI_ADI -p PASSWORD -c -h c:\kopya.bat NOT: computers.txt dosyası domain’deki bilgisayar isimlerini içerir. PsExec bu… Continue reading

Uzak bilgisayarda aynı anda birden fazla dosyayı silme

Uzak bilgisayarda aynı anda birden fazla dosyayı silmek için aşağıdaki komut kullanılır: psexec @c:\all_computers.txt -h -u DOMAIN\USERNAME -p PASSWORD cmd /c For /R C:\ %%G IN (*dosya?adi?bir* *dosya?adi?iki*) do del “%%G” /s /f psexec: Uzak bilgisayarda komut çalıştırmayı sağlar @c:\all_computers.txt: C sürücüsündeki all_computers.txt dosyasında yer alan bilgisayarlarda istenilen komutu çalıştırır. -h: Access deny mesajı almadan uzak… Continue reading