ADFS ve ADFS Proxy (WAP) Üzerinde SSL Sertifikasını Güncelleme

ADFS SUNUCU ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Yeni SSL sertifikası Certificates MMC üzerinden sunucuya import edilir. 2- Yeni eklenen SSL sertifikasının “Thumbprint” bilgisi not edilir. 3- GUI üzerinde yeni sertifika seçilir (Set Service Communications Certificate) 4- ADFS sunucu üzerinde aşağıdaki PowerShell komutu çalıştırılır: Set-AdfsSslCertificate -Thumbprint 07B3DFE31E020BFC3F3BDF1A0F61807223DBF125 ADFS PROXY (WAP) SUNUCU ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Yeni SSL… Continue reading

Resource Mailbox Üzerindeki Kullanıcı Yetkisini Kaldırmak

Bir resource mailbox üzerinde kullanıcı yetkisini kaldırmak istedim. Aşağıdaki hata mesajıyla karşılaştım: Bu hatayı gidermek için ADSIedit’te ilgili user için inheritance ile gelen ACL yetkilerini kaldırmak gerekiyor. Bunun için aşağıdaki işlemler yapılır: ADSIEdit’i açın ve Connect to seçeneğine tıklayın. Configuration Naming Context seçin ve OK’e tıklayın. Configuration/Services/Microsoft Exchange/Administrative Groups/Exchange Administrative Group klasörüne gidin.  Databases klasörüne… Continue reading

MS Teams – Meeting Attendance Report Ayarını Aktif Etme

MS Teams üzerindeki bazı ayarları aktif edebilmek için PowerShell kullanmak gerekiyor. Meeting Attendance Report ayarını aktif etmek için; 1- Skype for Business Online Connector Module‘ü yüklemek gerekiyor. 2- Skype for Business Online Connector Module’ü yükleyebilmek için PowerShell versiyonunun minimum 5.1 olması gerekli. Bu versiyonu şuradan indirebilirsiniz. 3- PowerShell’i açtıktan sonra aşağıdaki komutları giriyoruz: Import-Module “C:\Program… Continue reading

Onprem – Azure VM Migration – Bandwidth problemi

On-prem’deki bir sunucunun Azure’a migrate işlemi sırasında on-prem ortamda konumlandırılan Configuration sunucusu mevcut internet bant genişliğinin tümünü kullanarak çalışacaktır. Bu durum mevcut hattı sature edeceğinden on-prem ortamdaki kaynaklara erişimde probleme neden olabilir. Bunu engellemek için Configuration sunucusunda Microsoft Azure Backup uygulamasında “Work hours” & “Non-work hours” için bandwidth değerlerini manuel olarak ayarlayın:   Ek olarak… Continue reading