Resource Mailbox Üzerindeki Kullanıcı Yetkisini Kaldırmak

Bir resource mailbox üzerinde kullanıcı yetkisini kaldırmak istedim. Aşağıdaki hata mesajıyla karşılaştım: Bu hatayı gidermek için ADSIedit’te ilgili user için inheritance ile gelen ACL yetkilerini kaldırmak gerekiyor. Bunun için aşağıdaki işlemler yapılır: ADSIEdit’i açın ve Connect to seçeneğine tıklayın. Configuration Naming Context seçin ve OK’e tıklayın. Configuration/Services/Microsoft Exchange/Administrative Groups/Exchange Administrative Group klasörüne gidin.  Databases klasörüne… Continue reading

Gönderimi başarısız olan email için hangi transport rule’un uygulandığını tespit etmek

Bazı çok sayıda transport rule bulunan durumlarda gönderilen email’in hangi kural nedeniyle gönderilmediğini tespit etmek zor olabilir. Bunun için Exchange Shell’de aşağıdaki komutlarla kural tespiti yapılabilir: Öncelikle fail veren emailleri tespit ederiz: Get-MessageTrackingLog -ResultSize Unlimited -EventId “Fail” -Sender “GONDEREN@EMAIL.COM” | fl Gönderimi başarısız olan email’e ait messageId tespit edilir ve aşağıdaki komut girilir: get-transportserver |… Continue reading