Uzak bilgisayarda GPRESULT ile uygulanan politikaları görüntüleme

Aşağıdaki komut ile ağdaki bilgisayarda uygulanan grup politika ilkeleri görüntülenebilir: sadece bilgisayar ilkeleri: gpresult /r /s “BILGISAYARADI” /u DOMAIN\ADMINKULLANICISI /scope COMPUTER /user DOMAIN\KULLANICIADI sadece kullanıcı ilkeleri: gpresult /r /s “BILGISAYARADI” /u DOMAIN\ADMINKULLANICISI /scope USER /user DOMAIN\KULLANICIADI

McAfee VSE Notları

McAfee VSE’yi sistemden manuel olarak kaldırmak için şu komut kullanılabilir: VirusScan Enterprise 8.8 için: msiexec /x {CE15D1B6-19B6-4D4D-8F43-CF5D2C3356FF} REMOVE=ALL REBOOT=R /q McAfee Agent’ı sistemden manuel olarak kaldırmak için şu komut kullanılabilir: “c:\Program Files\Network Associates\Common Framework\frminst.exe” /forceuninstall “c:\Program Files\McAfee\Common Framework\frminst.exe” /forceuninstall McAfee Agent’ı sisteme manuel olarak kurmak için şu komut kullanılabilir: “c:\Program Files\McAfee\Common Framework\frminst.exe” /install=agent /forceinstall