MS Teams – Meeting Attendance Report Ayarını Aktif Etme

MS Teams üzerindeki bazı ayarları aktif edebilmek için PowerShell kullanmak gerekiyor.

Meeting Attendance Report ayarını aktif etmek için;

1- Skype for Business Online Connector Module‘ü yüklemek gerekiyor.

2- Skype for Business Online Connector Module’ü yükleyebilmek için PowerShell versiyonunun minimum 5.1 olması gerekli. Bu versiyonu şuradan indirebilirsiniz.

3- PowerShell’i açtıktan sonra aşağıdaki komutları giriyoruz:

Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
$userCredential = Get-Credential
$sfbSession = New-CsOnlineSession -Credential $userCredential
Import-PSSession $sfbSession

4- Son olarak aşağıdaki komutla ilgili ayarı Enabled olarak ayarlıyoruz:

Set-CSTeamsMeetingPolicy -Identity Global -AllowEngagementReport "Enabled"

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir