Komut satırı kullanarak Adobe Flash, Chrome ve Firefox kaldırma

Etki alanındaki bilgisayardan psexec kullanarak Firefox, Chrome veya Adobe Flash Player kaldırmak için aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Firefox: psexec \\COMPUTER “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” /s Chrome: psexec \\COMPUTER “C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\46.0.2490.80\Installer\setup.exe” –uninstall –chrome –system-level –multi-install –force-uninstall” Adobe Flash Player: uninstall_flash_player.exe -uninstall (Flash Player Uninstaller aracını indirin)

Domain’deki bilgisayarlara dosya kopyalama

Komut satırında XCOPY komutu kullanarak istenilen dosya ağdaki bilgisayarlara rahatlıkla kopyalanabilir. Aşağıdaki kod kopya.bat isminde bir dosya oluşturularak kaydedilir: xcopy /y “\\PAYLASILAN_KLASOR\KOPYALANACAK_DOSYA” “C:\HEDEF_KLASOR\” Daha sonra kopya.bat dosyası PsExec yardımıyla uzak bilgisayarlarda çalıştırılır. Bunun için aşağıdaki kod kullanılır: psexec @c:\computers.txt -u DOMAIN\KULLANICI_ADI -p PASSWORD -c -h c:\kopya.bat NOT: computers.txt dosyası domain’deki bilgisayar isimlerini içerir. PsExec bu… Continue reading

Uzak bilgisayarda aynı anda birden fazla dosyayı silme

Uzak bilgisayarda aynı anda birden fazla dosyayı silmek için aşağıdaki komut kullanılır: psexec @c:\all_computers.txt -h -u DOMAIN\USERNAME -p PASSWORD cmd /c For /R C:\ %%G IN (*dosya?adi?bir* *dosya?adi?iki*) do del “%%G” /s /f psexec: Uzak bilgisayarda komut çalıştırmayı sağlar @c:\all_computers.txt: C sürücüsündeki all_computers.txt dosyasında yer alan bilgisayarlarda istenilen komutu çalıştırır. -h: Access deny mesajı almadan uzak… Continue reading

Uzak bilgisayarda aynı anda birden fazla dosyayı listeleme

PSexec yardımıyla uzak bilgisayara bağlanılarak DIR komutu ile birden fazla dosya aynı anda listelenebilir. Bunun için aşağıdaki komutu içeren bir batch dosyası hazırlanır: psexec @c:\all_computers.txt -h -u DOMAIN\USERNAME -p PASSWORD cmd /c For /R c:\ %%G IN (*dosya?adi?bir* *dosya?adi?iki*) do dir “%%G” /s > out-c.txt psexec: Uzak bilgisayarda komut çalıştırmayı sağlar @c:\all_computers.txt: C sürücüsündeki all_computers.txt dosyasında… Continue reading