Scavenging period & DHCP lease ilişkisi ve önerilen değerler

Scavenging aralığı ve DHCP lease süresinin doğru belirlenmesi geçersiz DNS kayıtlarının oluşmasını engelleyerek yaşanabilecek birçok problemin önüne geçer. Bazı durumlarda Microsoft’un varsayılan değerleri organizasyona uygun olmayabilir. Örnek Olay Aşağıdaki durumu inceleyelim: DHCP DHCP scope’unun varsayılan lease süresi 8 gün olsun. A-Bilgisayarı 8 gün boyunca IP adresini yenilemez ve IP adresi expire olur. B-bilgisayarı DHCP sunucudan… Continue reading

Sunuculara Legal Notice (Yasal Uyarı) metni ekleme

1. YÖNTEM Sunuculara aşağıdaki gibi bir yasal uyarı metni eklemek için aşağıdaki registry değerini değiştirmek gerekir: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\LegalNoticeText “LegalNoticeText” değerini uyarı olarak eklemek istediğiniz metni girerek düzenleyebilirsiniz. Bu değişikliği GPO üzerinden kolayca sunuculara uygulayabilirsiniz. 2. YÖNTEM Yeni bir GPO oluşturarak aşağıdaki ayarı düzenleyin: Computer Configuration > Policies > Windows Setttings > Security Settings > Local… Continue reading

Domain’deki bilgisayarlara dosya kopyalama

Komut satırında XCOPY komutu kullanarak istenilen dosya ağdaki bilgisayarlara rahatlıkla kopyalanabilir. Aşağıdaki kod kopya.bat isminde bir dosya oluşturularak kaydedilir: xcopy /y “\\PAYLASILAN_KLASOR\KOPYALANACAK_DOSYA” “C:\HEDEF_KLASOR\” Daha sonra kopya.bat dosyası PsExec yardımıyla uzak bilgisayarlarda çalıştırılır. Bunun için aşağıdaki kod kullanılır: psexec @c:\computers.txt -u DOMAIN\KULLANICI_ADI -p PASSWORD -c -h c:\kopya.bat NOT: computers.txt dosyası domain’deki bilgisayar isimlerini içerir. PsExec bu… Continue reading