ADFS ve ADFS Proxy (WAP) Üzerinde SSL Sertifikasını Güncelleme

ADFS SUNUCU ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Yeni SSL sertifikası Certificates MMC üzerinden sunucuya import edilir. 2- Yeni eklenen SSL sertifikasının “Thumbprint” bilgisi not edilir. 3- GUI üzerinde yeni sertifika seçilir (Set Service Communications Certificate) 4- ADFS sunucu üzerinde aşağıdaki PowerShell komutu çalıştırılır: Set-AdfsSslCertificate -Thumbprint 07B3DFE31E020BFC3F3BDF1A0F61807223DBF125 ADFS PROXY (WAP) SUNUCU ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Yeni SSL… Continue reading

PowerShell Gallery bağlantı problemi: WARNING: Unable to resolve package resource: https://PowerShellgallery.com/api/v2

PowerShell üzerinden Azure AD’ye bağlanmak için install-module azuread komutunu girdiğimde “WARNING: Unable to resolve package resource: https://PowerShellgallery.com/api/v2” hatasını aldım. İlk olarak internet çıkışında problem olabileceğini düşündüm ancak sunucunun internet çıkışında problem yoktu. Sonrasında TLS1.2’yi sunucu üzerinde aşağıdaki komutla aktif ettim ve ilgili modülü kurabildim: [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12 Sorunun sebebi ise 1 Nisan 2020’den itibaren PowerShellGallery.com’un… Continue reading

Resource Mailbox Üzerindeki Kullanıcı Yetkisini Kaldırmak

Bir resource mailbox üzerinde kullanıcı yetkisini kaldırmak istedim. Aşağıdaki hata mesajıyla karşılaştım: Bu hatayı gidermek için ADSIedit’te ilgili user için inheritance ile gelen ACL yetkilerini kaldırmak gerekiyor. Bunun için aşağıdaki işlemler yapılır: ADSIEdit’i açın ve Connect to seçeneğine tıklayın. Configuration Naming Context seçin ve OK’e tıklayın. Configuration/Services/Microsoft Exchange/Administrative Groups/Exchange Administrative Group klasörüne gidin.  Databases klasörüne… Continue reading

MS Teams – Meeting Attendance Report Ayarını Aktif Etme

MS Teams üzerindeki bazı ayarları aktif edebilmek için PowerShell kullanmak gerekiyor. Meeting Attendance Report ayarını aktif etmek için; 1- Skype for Business Online Connector Module‘ü yüklemek gerekiyor. 2- Skype for Business Online Connector Module’ü yükleyebilmek için PowerShell versiyonunun minimum 5.1 olması gerekli. Bu versiyonu şuradan indirebilirsiniz. 3- PowerShell’i açtıktan sonra aşağıdaki komutları giriyoruz: Import-Module “C:\Program… Continue reading