WinSCP hatası: Received too large SFTP packet (2115983)

vCenter 7 Update 2 güncellemesi sonrası vCenter’a WinSCP ile bağlantı yapmak istediğimde aşağıdaki hatayı aldım: Hatanın çözümü için VMware aşağıdaki workaround‘u öneriyor: Öncelikle vCenter’a root kullanıcısıyla SSH bağlantısı yapın. chsh -s /bin/bash root Üstteki komut varsayılan shell path’ini /bin/bash olarak ayarlar. Bu komutu girdikten sonra WinSCP başarılı şekilde bağlantı yapabilecektir. Daha sonra shell path’ini tekrar… Continue reading

ADFS ve ADFS Proxy (WAP) Üzerinde SSL Sertifikasını Güncelleme

ADFS SUNUCU ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Yeni SSL sertifikası Certificates MMC üzerinden sunucuya import edilir. 2- Yeni eklenen SSL sertifikasının “Thumbprint” bilgisi not edilir. 3- GUI üzerinde yeni sertifika seçilir (Set Service Communications Certificate) 4- ADFS sunucu üzerinde aşağıdaki PowerShell komutu çalıştırılır: Set-AdfsSslCertificate -Thumbprint 07B3DFE31E020BFC3F3BDF1A0F61807223DBF125 ADFS PROXY (WAP) SUNUCU ÜZERİNDE YAPILAN İŞLEMLER 1- Yeni SSL… Continue reading

PowerShell Gallery bağlantı problemi: WARNING: Unable to resolve package resource: https://PowerShellgallery.com/api/v2

PowerShell üzerinden Azure AD’ye bağlanmak için install-module azuread komutunu girdiğimde “WARNING: Unable to resolve package resource: https://PowerShellgallery.com/api/v2” hatasını aldım. İlk olarak internet çıkışında problem olabileceğini düşündüm ancak sunucunun internet çıkışında problem yoktu. Sonrasında TLS1.2’yi sunucu üzerinde aşağıdaki komutla aktif ettim ve ilgili modülü kurabildim: [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12 Sorunun sebebi ise 1 Nisan 2020’den itibaren PowerShellGallery.com’un… Continue reading

Resource Mailbox Üzerindeki Kullanıcı Yetkisini Kaldırmak

Bir resource mailbox üzerinde kullanıcı yetkisini kaldırmak istedim. Aşağıdaki hata mesajıyla karşılaştım: Bu hatayı gidermek için ADSIedit’te ilgili user için inheritance ile gelen ACL yetkilerini kaldırmak gerekiyor. Bunun için aşağıdaki işlemler yapılır: ADSIEdit’i açın ve Connect to seçeneğine tıklayın. Configuration Naming Context seçin ve OK’e tıklayın. Configuration/Services/Microsoft Exchange/Administrative Groups/Exchange Administrative Group klasörüne gidin.  Databases klasörüne… Continue reading