VMware – An error occurred while consolidating disks: msg.fileio.lock

Guest VM konsolide etmek istendiğinde aşağıdaki hata alınabilir ve konsolidasyon işlemi yapılmaz: An error occurred while consolidating disks: msg.fileio.lock Sorunun çözümü için aşağıdakiler işe yarayabilir: ESX host’larda management agent’ların restart edilmesi (Bunun için Putty ile host’a bağlanılarak şu komutu yazın: services.sh restart) NOT: Eğer host’lar bir cluster içerisindeyse cluster’daki tüm host’larda management agent’ların restart edilmesi gerekir…. Continue reading

Sunucudan sunucuya DNS ayarlarının transferi

DNS zone’larının bir sunucudan diğerine taşınması için aşağıdaki iki registry kaydı export edilerek, transfer edilecek (hedef) sunucuda import edilmeleri yeterlidir (NOT: Import işlemi sırasında DNS servisi durdurulmalıdır.): HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DNS HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DNS Server

VMware Tools Kurulum Sorunu – The Microsoft Runtime DLL installer failed to complete installation

Vmware Tools aracını kurmak istediğimizde aşağıdaki hatayı alabiliriz: Installing VMware Tools on a Windows virtual machine fails with the error: The Microsoft Runtime DLL installer failed to complete installation Event Log’a aşağıdaki kayıt düşer: Product: Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable – x86 9.0.30729.4148 — Error 1935.An error occurred during the installation of assembly ‘Microsoft.VC90.ATL,version=”9.0.30729.4148″,publicKeyToken=”1fc8b3b9a1e18e3b”,processorArchitecture=”x86″,type=”win32″‘. Please… Continue reading

VMware Converter – “A general system error occurred: SSL Exception: error:14077102:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:unsupported protocol” hatası

P2V işlemi sırasında alınan bu hatanın çözümü aşağıdaki gibi: Hatanın nedeni ESXi 5.5 ve üzerinde TSL 1.0’ın iptal edilmiş olması. Workaround olarak TSL 1.0’ı aktif etmek sorunu çözüyor. Bunun için aşağıdaki dosyalarda <sslOptions> etiketindeki 123422720 değerini 56313856 olarak değiştirmek gerekiyor. converter-server.xml converter-worker.xml converter-agent.xml converter-client.xml Dosyaların path’leri: C:\ProgramData\VMware\VMware vCenter Converter Standalone C:\Program Files (x86)\VMware\VMware vCenter Converter Standalone (Path’ler işletim… Continue reading