Komut satırı kullanarak Adobe Flash, Chrome ve Firefox kaldırma

Etki alanındaki bilgisayardan psexec kullanarak Firefox, Chrome veya Adobe Flash Player kaldırmak için aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Firefox: psexec \\COMPUTER “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” /s Chrome: psexec \\COMPUTER “C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\46.0.2490.80\Installer\setup.exe” –uninstall –chrome –system-level –multi-install –force-uninstall” Adobe Flash Player: uninstall_flash_player.exe -uninstall (Flash Player Uninstaller aracını indirin)

Temel SHELL komutları (PUTTY için)

Klasörler arası gezinme cd: Klasörü değiştirir. Bir klasörden başka bir klasöre geçmek için. cd klasoradi: klasoradi klasörüne geçiş yapar. cd..: Bir üst klasöre götürür. cd/: Kök klasöre geçiş yapar. pwd: Çalışmakta olduğunuz klasörü ekrana yazar. İçerik listeleme ls: Klasör içeriğini listeler. ls -l: Uzun formatta klasör içeriğini listeler. ls -a: Gizli dosyalar dahil tüm dosyaları… Continue reading

Komut satırı kullanarak ESXi 6.0 güncellemesi yapma

Uygun güncelleme dosyasını indirin (zip formatında) Güncelleme dosyasını (zip) host’a ait datastore’a yükleyin. Güncelleme yapacağınız host’u maintenance moduna alın. Güncelleme yapacağınız host’ta SSH’ı çalıştırın. PuTTy ile host’a bağlanın. Aşağıdaki komutu çalıştırın: esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/DATASTORE/VMware-ESXi-6.0.0-2494585-depot.zip İşlem tamamlandıktan sonra aşağıdaki komut ile host’u yeniden başlatın. reboot

Sunuculara Legal Notice (Yasal Uyarı) metni ekleme

1. YÖNTEM Sunuculara aşağıdaki gibi bir yasal uyarı metni eklemek için aşağıdaki registry değerini değiştirmek gerekir: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\LegalNoticeText “LegalNoticeText” değerini uyarı olarak eklemek istediğiniz metni girerek düzenleyebilirsiniz. Bu değişikliği GPO üzerinden kolayca sunuculara uygulayabilirsiniz. 2. YÖNTEM Yeni bir GPO oluşturarak aşağıdaki ayarı düzenleyin: Computer Configuration > Policies > Windows Setttings > Security Settings > Local… Continue reading

Powershell veya komut satırı kullanarak büyük boyutlu dosyaları listeleme

1. YÖNTEM:  Büyük boyutlu dosyaları listelemek için aşağıdaki Powershell komutu kullanılabilir: Get-ChildItem c:\ -Recurse -ErrorAction “SilentlyContinue” | Where-Object {$_.Length -gt 100MB} | Export-Clixml c:\temp\LargeFilesReport.xml Raporu “LargeFilesRport.xml” adıyla Temp klasörü altına kaydeder. ErrorAction “SilentlyContinue” parametresi “Access Deny” hatalarının görüntülenmesini engeller. (Access deny hatalarını engellemek için komut “Run as administrator” ile yönetici yetkileriyle çalıştırılmalıdır.) 2. YÖNTEM: forfiles… Continue reading