Scavenging period & DHCP lease ilişkisi ve önerilen değerler

Scavenging aralığı ve DHCP lease süresinin doğru belirlenmesi geçersiz DNS kayıtlarının oluşmasını engelleyerek yaşanabilecek birçok problemin önüne geçer. Bazı durumlarda Microsoft’un varsayılan değerleri organizasyona uygun olmayabilir. Örnek Olay Aşağıdaki durumu inceleyelim: DHCP DHCP scope’unun varsayılan lease süresi 8 gün olsun. A-Bilgisayarı 8 gün boyunca IP adresini yenilemez ve IP adresi expire olur. B-bilgisayarı DHCP sunucudan… Continue reading

Komut satırı kullanarak Adobe Flash, Chrome ve Firefox kaldırma

Etki alanındaki bilgisayardan psexec kullanarak Firefox, Chrome veya Adobe Flash Player kaldırmak için aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Firefox: psexec \\COMPUTER “C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe” /s Chrome: psexec \\COMPUTER “C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\46.0.2490.80\Installer\setup.exe” –uninstall –chrome –system-level –multi-install –force-uninstall” Adobe Flash Player: uninstall_flash_player.exe -uninstall (Flash Player Uninstaller aracını indirin)

Temel SHELL komutları (PUTTY için)

Klasörler arası gezinme cd: Klasörü değiştirir. Bir klasörden başka bir klasöre geçmek için. cd klasoradi: klasoradi klasörüne geçiş yapar. cd..: Bir üst klasöre götürür. cd/: Kök klasöre geçiş yapar. pwd: Çalışmakta olduğunuz klasörü ekrana yazar. İçerik listeleme ls: Klasör içeriğini listeler. ls -l: Uzun formatta klasör içeriğini listeler. ls -a: Gizli dosyalar dahil tüm dosyaları… Continue reading