Wmic kullanarak uzak bilgisayardan program kaldırma

Komut satırını kullanarak ağa bağlı uzak bilgisayarlardan program kaldırılabilir. Bunun için wmic komutu kullanılır. Öncelikle aşağıdaki komut kullanılarak komut satırı açılır: Runas /user:DomainAdminKullanicisi@DOMAIN cmd wmic yazılarak ENTER’a basılır. Belirli bir bilgisayarda kurulu programları listelemek için: /node:BİLGİSAYARADI product get name,version,vendor İsminde adobe geçen programları listelemek için: /node:BİLGİSAYARADI product where “name like ‘adobe%'” get name,version,identifyingNumber Program kaldırmak için:… Continue reading

vCenter – vSphere Virtual Center Server hizmetinin durması

VC veritabanı boyutu 10GB’a ulaştığında, Virtual Center Server hizmeti otomatik olarak duracaktır. Bu durumda Olay Görüntüleyicisi’nde aşağıdaki hata mesajını görürsünüz:   Tanım: Could not allocate space for object ‘dbo.VPX_HOST_VM_CONFIG_OPTION’.’PK_VPX_HOST_VM_CONFIG_OPTION’ in database ‘VIM_VCDB’ because the ‘PRIMARY’ filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup,… Continue reading

Domain’deki bilgisayarlara dosya kopyalama

Komut satırında XCOPY komutu kullanarak istenilen dosya ağdaki bilgisayarlara rahatlıkla kopyalanabilir. Aşağıdaki kod kopya.bat isminde bir dosya oluşturularak kaydedilir: xcopy /y “\\PAYLASILAN_KLASOR\KOPYALANACAK_DOSYA” “C:\HEDEF_KLASOR\” Daha sonra kopya.bat dosyası PsExec yardımıyla uzak bilgisayarlarda çalıştırılır. Bunun için aşağıdaki kod kullanılır: psexec @c:\computers.txt -u DOMAIN\KULLANICI_ADI -p PASSWORD -c -h c:\kopya.bat NOT: computers.txt dosyası domain’deki bilgisayar isimlerini içerir. PsExec bu… Continue reading

Uzak bilgisayarda aynı anda birden fazla dosyayı silme

Uzak bilgisayarda aynı anda birden fazla dosyayı silmek için aşağıdaki komut kullanılır: psexec @c:\all_computers.txt -h -u DOMAIN\USERNAME -p PASSWORD cmd /c For /R C:\ %%G IN (*dosya?adi?bir* *dosya?adi?iki*) do del “%%G” /s /f psexec: Uzak bilgisayarda komut çalıştırmayı sağlar @c:\all_computers.txt: C sürücüsündeki all_computers.txt dosyasında yer alan bilgisayarlarda istenilen komutu çalıştırır. -h: Access deny mesajı almadan uzak… Continue reading

Active Directory ortamındaki bilgisayar isimlerini listeleme

Powershell ortamında aşağıdaki komut kullanılarak domain’de bulunan tüm bilgisayarların isimleri bir metin dosyasına yazdırılabilir: $computers = Get-ADComputer -Filter * | Format-table name write($computers) | Out-File -FilePath .\computers.txt NOT: get-adcomputer komutunu kullandığınızda “The term ‘Get-ADUser’ is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name,… Continue reading