“The third-party INF does not contain digital signature information” hatasının çözümü

Windows 8.1 üzerine dijital olarak imzalanmamış bir sürücü yüklemeye çalıştığınızda “The third-party INF does not contain digital signature information” hatası alırsınız. Bu problemi gidermek için aşağıdaki adımlar izlenebilir: Komut satırına yandaki komutu girin shutdown /r /o /f /t 00 “OK” düğmesine tıklayın. “Choose an option” ekranı açılacaktır. “Troubleshoot” seçeneğine tıklayın. “Advanced options” seçeneğine tıklayın. “Windows Startup Settings” seçeneğine… Continue reading

Vcenter veritabanı boyutunu küçültme

Vcenter veritabanı boyutu 10GB sınırına ulaştığında Vcenter hizmeti otomatik olarak duracaktır. Bunu önlemenin tek yolu Vcenter veritabanı dosyasını (VIM_VCDB) küçültmektir. Bunun için aşağıdaki sorgu çalıştırılabilir: use vim_vcdb truncate table vpx_event_arg; delete from vpx_event; Daha sonra veritabanı shrink edilir. Dosya boyutu küçüldüğünde servis yeniden başlatılabilecektir. * Cannot truncate vpx_event due to the presence of foreign keys inside… Continue reading

Wmic kullanarak uzak bilgisayardan program kaldırma

Komut satırını kullanarak ağa bağlı uzak bilgisayarlardan program kaldırılabilir. Bunun için wmic komutu kullanılır. Öncelikle aşağıdaki komut kullanılarak komut satırı açılır: Runas /user:DomainAdminKullanicisi@DOMAIN cmd wmic yazılarak ENTER’a basılır. Belirli bir bilgisayarda kurulu programları listelemek için: /node:BİLGİSAYARADI product get name,version,vendor İsminde adobe geçen programları listelemek için: /node:BİLGİSAYARADI product where “name like ‘adobe%'” get name,version,identifyingNumber Program kaldırmak için:… Continue reading

vCenter – vSphere Virtual Center Server hizmetinin durması

VC veritabanı boyutu 10GB’a ulaştığında, Virtual Center Server hizmeti otomatik olarak duracaktır. Bu durumda Olay Görüntüleyicisi’nde aşağıdaki hata mesajını görürsünüz:   Tanım: Could not allocate space for object ‘dbo.VPX_HOST_VM_CONFIG_OPTION’.’PK_VPX_HOST_VM_CONFIG_OPTION’ in database ‘VIM_VCDB’ because the ‘PRIMARY’ filegroup is full. Create disk space by deleting unneeded files, dropping objects in the filegroup, adding additional files to the filegroup,… Continue reading

Domain’deki bilgisayarlara dosya kopyalama

Komut satırında XCOPY komutu kullanarak istenilen dosya ağdaki bilgisayarlara rahatlıkla kopyalanabilir. Aşağıdaki kod kopya.bat isminde bir dosya oluşturularak kaydedilir: xcopy /y “\\PAYLASILAN_KLASOR\KOPYALANACAK_DOSYA” “C:\HEDEF_KLASOR\” Daha sonra kopya.bat dosyası PsExec yardımıyla uzak bilgisayarlarda çalıştırılır. Bunun için aşağıdaki kod kullanılır: psexec @c:\computers.txt -u DOMAIN\KULLANICI_ADI -p PASSWORD -c -h c:\kopya.bat NOT: computers.txt dosyası domain’deki bilgisayar isimlerini içerir. PsExec bu… Continue reading