Komut satırı kullanarak ESXi 6.0 güncellemesi yapma

Uygun güncelleme dosyasını indirin (zip formatında) Güncelleme dosyasını (zip) host’a ait datastore’a yükleyin. Güncelleme yapacağınız host’u maintenance moduna alın. Güncelleme yapacağınız host’ta SSH’ı çalıştırın. PuTTy ile host’a bağlanın. Aşağıdaki komutu çalıştırın: esxcli software vib update -d /vmfs/volumes/DATASTORE/VMware-ESXi-6.0.0-2494585-depot.zip İşlem tamamlandıktan sonra aşağıdaki komut ile host’u yeniden başlatın. reboot

Sunuculara Legal Notice (Yasal Uyarı) metni ekleme

1. YÖNTEM Sunuculara aşağıdaki gibi bir yasal uyarı metni eklemek için aşağıdaki registry değerini değiştirmek gerekir: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\LegalNoticeText “LegalNoticeText” değerini uyarı olarak eklemek istediğiniz metni girerek düzenleyebilirsiniz. Bu değişikliği GPO üzerinden kolayca sunuculara uygulayabilirsiniz. 2. YÖNTEM Yeni bir GPO oluşturarak aşağıdaki ayarı düzenleyin: Computer Configuration > Policies > Windows Setttings > Security Settings > Local… Continue reading

Powershell veya komut satırı kullanarak büyük boyutlu dosyaları listeleme

1. YÖNTEM:  Büyük boyutlu dosyaları listelemek için aşağıdaki Powershell komutu kullanılabilir: Get-ChildItem c:\ -Recurse -ErrorAction “SilentlyContinue” | Where-Object {$_.Length -gt 100MB} | Export-Clixml c:\temp\LargeFilesReport.xml Raporu “LargeFilesRport.xml” adıyla Temp klasörü altına kaydeder. ErrorAction “SilentlyContinue” parametresi “Access Deny” hatalarının görüntülenmesini engeller. (Access deny hatalarını engellemek için komut “Run as administrator” ile yönetici yetkileriyle çalıştırılmalıdır.) 2. YÖNTEM: forfiles… Continue reading

“The third-party INF does not contain digital signature information” hatasının çözümü

Windows 8.1 üzerine dijital olarak imzalanmamış bir sürücü yüklemeye çalıştığınızda “The third-party INF does not contain digital signature information” hatası alırsınız. Bu problemi gidermek için aşağıdaki adımlar izlenebilir: Komut satırına yandaki komutu girin shutdown /r /o /f /t 00 “OK” düğmesine tıklayın. “Choose an option” ekranı açılacaktır. “Troubleshoot” seçeneğine tıklayın. “Advanced options” seçeneğine tıklayın. “Windows Startup Settings” seçeneğine… Continue reading

Vcenter veritabanı boyutunu küçültme

Vcenter veritabanı boyutu 10GB sınırına ulaştığında Vcenter hizmeti otomatik olarak duracaktır. Bunu önlemenin tek yolu Vcenter veritabanı dosyasını (VIM_VCDB) küçültmektir. Bunun için aşağıdaki sorgu çalıştırılabilir: use vim_vcdb truncate table vpx_event_arg; delete from vpx_event; Daha sonra veritabanı shrink edilir. Dosya boyutu küçüldüğünde servis yeniden başlatılabilecektir. * Cannot truncate vpx_event due to the presence of foreign keys inside… Continue reading